Pavúky Slovenka

Zoznam pavúkov Slovenska

Ríše: Animalia

Divize: Eumetazoa

Kmeň: Arthropoda

Podkmeň: Chelicerata

Trieda: Arachnida (Arachnoidea)

Rad: Araneae

Podrad I: LIPHISTIOMORPHA / MESOTHELAE - (čelaď: Liphistidae) - malá skupina primitívnych archaíckych pavúkov s článkovaným abdomenom. Dva páry plúcnych vakov, snovacie bradavky so šiesti - siedmi segmentami, umiestené v polovine brušnej strany abdomenu. Tieto pavúčie druhy sú rozšírené iba v tropoch.

Podrad II: THERAPHOSOMORPHA / MYGALOMORPHA (TETRAPNEUMONES, ORTHOGNATHA) - primitívne pavúky. Spojenie medzi základnou a apikálnou časťou chelicer je súbežné s podélnú osú tela. Dva páry plúcnych vakov a zadné snovacie bradavky so tromi lebo viacej články. Žiadna epigyne. Samčie palpálne orgány sú relatívne malé. Iba tri druhy rodu Atypus patrí do tohto podradu na Slovensku. Podobné čeladi tvorí podrad Theraphosidae. V Európe sa vyskytujú najčasteji v chove (Avicularia, Theraphosa, Eurypelma, atd.).


Čelaď: Atypidae - komôrkárovité

 1. Atypus affinis Eichw. 1830
 2. Atypus muralis Bertk. 1890
 3. Atypus piceus (Sulz. 1776)

Podrad III: ARANEOMORPHA (DIPNEUMONES, LABIDOGNATHA) - v tomto podradu je najvetší počet čeladí. Chelicery sú velké, malé alebo vystupujúce, spojenie medzi základnou a apikálnou časťou chelicer je kolmé na podélnú osu tela. Iba jeden pár plúcnych vakov. Posteriórne bradavky nemajú viacej ak dve časti.


Čelaď: Scytodidae - lepovkovité

 1. Scytodes thoracica (Latr. 1802)

Čelaď: Pholcidae - trasavkovité

 1. Holocnemus pluchei (Scop. 1763) - ?
 2. Hoplopholcus forskali (Thor. 1871) - ?
 3. Pholcus opilionoides (Schr. 1781)
 4. Pholcus phalangioides (Fuessl. 1775)
 5. Spermophora senoculata (Dug. 1836)

Čelaď: Segestriidae - šesťočkovité

 1. Segestria bavarica (C. L. K. 1843)
 2. Segestria florentina (Rossi 1790) - ?
 3. Segestria pantherina Dolesch. 1852 - ?
 4. Segestria senoculata (L. 1758)

Čelaď: Dysderidae - šesťočkovité

 1. Dasumia carpatica (Kulcz. 1882)
 2. Dysdera crocota C. L. K. 1838
 3. Dysdera erythrina (Walck. 1802)
 4. Dysdera hamulata Kulcz. 1897
 5. Dysdera hungarica Kulcz. 1897
 6. Dysdera longirostris Dobl. 1853
 7. Dysdera ninnii Canestr. 1868 - !
 8. Dysdera westringi O. P.-Cbr. 1872
 9. Harpactea hombergi (Scop. 1763)
 10. Harpactea lepida (C. L. K. 1838)
 11. Harpactea rubicunda (C. L. K. 1838)
 12. Harpactea saeva Herm. 1879

Čelaď: Oonopidae

 1. Orchestina pavesii (Sim. 1873)
 2. Triaeris stenapsis Sim. 1891

Čelaď: Mimetidae - ostníkovité

 1. Ero aphana (Walck. 1802)
 2. Ero cambridgei Kulcz. 1911
 3. Ero furcata (Vill. 1789)
 4. Ero tuberculata (De Geer 1778)

Čelaď: Eresidae - stepníkovité

 1. Eresus cinnaberinus (Oliv. 1789)

Čelaď: Uloboridae - pakrižiakovité

 1. Hyptiotes paradoxus (C. L. K. 1834)
 2. Uloborus walckenaerius Latr. 1806

Čelaď: Nesticidae - temnomilovité

 1. Nesticus cellulanus cellulanus (Cl. 1757)
 2. Nesticus cellulanus affinis Kulcz. 1894

Čelaď: Theridiidae - pradiarkovité

 1. Achaearanea lunata (Cl. 1757)
 2. Achaearanea ohlerti (Thor. 1870)
 3. Achaearanea riparia (Bl. 1834)
 4. Achaearanea simulans (Thor. 1875)
 5. Achaearanea tepidariorum (C. L. K. 1841)
 6. Anelosimus pulchellus (Walck. 1802)
 7. Anelosimus vittatus (C. L. K. 1836)
 8. Crustulina guttata (Wid. 1834)
 9. Crustulina sticta (O. P.-Cbr. 1861)
 10. Dipoena braccata (C. L. K. 1841)
 11. Dipoena coracina (C. L. K. 1837)
 12. Dipoena erythropus (Sim. 1881)
 13. Dipoena inornata (O. P.-Cbr. 1861)
 14. Dipoena melanogaster (C. L. K. 1837)
 15. Dipoena nigroreticulata (Sim. 1879)
 16. Dipoena prona (Menge 1868)
 17. Dipoena torva (Thor. 1875)
 18. Enoplognatha caricis (Fickerd 1876)
 19. Enoplognatha jacksoni Schenk. 1927
 20. Enoplognatha latimana Hippa & Oks. 1982
 21. Enoplognatha mandibularis (Luc. 1846)
 22. Enoplognatha mordax (Thor. 1875)
 23. Enoplognatha oelandica (Thor. 1875)
 24. Enoplognatha ovata (Cl. 1757)
 25. Enoplognatha serratosignata (L. 1879)
 26. Enoplognatha thoracica (Hahn 1833)
 27. Episinus angulatus (Bl. 1836)
 28. Episinus truncatus Latr. 1809
 29. Euryopis flavomaculata (C. L. K. 1836)
 30. Euryopis laeta (Westr. 1861)
 31. Euryopis quinqueguttata Thor. 1875
 32. Euryopis saukea Levi 1951
 33. Lasaeola tristis (Hahn 1833)
 34. Neottiura bimaculata (L. 1767)
 35. Neottiura suaveolens (Sim. 1879)
 36. Paidiscura pallens (Bl. 1834)
 37. Pholcomma gibbum (Westr. 1851)
 38. Robertus arundinaeti (O. P.-Cbr. 1871)
 39. Robertus frivaldszkyi (Chyz. 1894)
 40. Robertus lividus (Bl. 1836)
 41. Robertus neglectus (O. P.-Cbr. 1871)
 42. Robertus scoticus Jack. 1914
 43. Robertus truncorum (L. K. 1872)
 44. Robertus ungulatus Vogels. 1944
 45. Rugathodes bellicosus (Sim. 1873)
 46. Rugathodes instabilis (O. P.-Cbr.1871)
 47. Simitidion simile (C. L. K. 1836)
 48. Steatoda albomaculata (De Geer 1778)
 49. Steatoda bipunctata (L. 1758)
 50. Steatoda castanea (Cl. 1757)
 51. Steatoda grossa (C. L. K. 1838)
 52. Steatoda meridionalis (Kulcz. 1894)
 53. Steatoda phalerata (Panz. 1801)
 54. Steatoda triangulosa (Walck. 1802)
 55. Theonoe minutissima (O. P.-Cbr. 1879)
 56. Theridion betteni Wiehle 1960
 57. Theridion blackwalli O. P.-Cbr. 1871
 58. Theridion boesenbergi Str. 1904
 59. Theridion familiare O. P.-Cbr. 1871
 60. Theridion hemerobium Sim. 1914
 61. Theridion impressum L. K. 1881
 62. Theridion melanurum Hahn 1831
 63. Theridion mystaceum L. K. 1870
 64. Theridion nigrovariegatum Sim. 1873
 65. Theridion pictum (Walck. 1802)
 66. Theridion pinastri L. K. 1872
 67. Theridion refugum Drensky 1929
 68. Theridion sisyphium (Cl. 1757)
 69. Theridion tinctum (Walck. 1802)
 70. Theridion varians Hahn 1833

Čelaď: Theridiosomatidae - križiačikovité

 1. Theridiosoma gemmosum (L. K. 1877)

Čelaď: Anapidae

 1. Comaroma simoni Bertk. 1889

Čelaď: Mysmenidae

 1. Mysmenella jobi (Kraus 1967)
 2. Trogloneta granulum Sim. 1922

Čelaď: Linyphiidae - plachtárkovité

 1. Abacoproeces saltuum (L. K. 1872)
 2. Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cbr. 1872)
 3. Agnyphantes expunctus (O. P.-Cbr. 1875)
 4. Agyneta cauta (O. P.-Cbr. 1902)
 5. Agyneta conigera (O. P.-Cbr. 1863)
 6. Agyneta decora (O. P.-Cbr. 1871)
 7. Agyneta olivacea Emer. 1882
 8. Agyneta ramosa Jack. 1912
 9. Agyneta subtilis (O. P.-Cbr. 1863)
 10. Allomengea scopigera (Grube 1859)
 11. Allomengea vidua (L. K. 1879)
 12. Anguliphantes angulipalpis (Westr. 1851)
 13. Anguliphantes monticola (Kulcz. 1881)
 14. Anguliphantes tripartitus Mill. & Svat. 1978
 15. Aphileta misera (O. P.-Cbr. 1882)
 16. Araeoncus crassiceps (Westr. 1861)
 17. Araeoncus humilis (Bl. 1841)
 18. Asthenargus paganus (Sim. 1884)
 19. Asthenargus perforatus Schenk. 1929
 20. Baryphyma pratense (Bl. 1861)
 21. Bathyphantes approximatus (O. P.-Cbr. 1871)
 22. Bathyphantes gracilis (Bl. 1841)
 23. Bathyphantes nigrinus (Westr. 1851)
 24. Bathyphantes parvulus (Westr. 1851)
 25. Bathyphantes setiger F. O. P.-Cbr. 1894
 26. Bathyphantes similis Kulcz. 1894
 27. Bathyphantes simillimus buchari Růžička 1988
 28. Bathyphantes simillimus simillimus (L. K. 1879)
 29. Bolyphantes alticeps (Sund. 1833)
 30. Bolyphantes luteolus (Bl. 1833)
 31. Canariphantes nanus Kulcz. 1898
 32. Carorita limnaea (Cros. & Bish. 1927)
 33. Centromerita bicolor (Bl. 1833)
 34. Centromerita concinna (Thor. 1875)
 35. Centromerus albidus Sim. 1929
 36. Centromerus arcanus (O. P.-Cbr. 1873)
 37. Centromerus brevivulatus F. Dahl 1912
 38. Centromerus capucinus (Sim. 1884)
 39. Centromerus cavernarum (L. K. 1872)
 40. Centromerus dilutus (O. P.-Cbr. 1875)
 41. Centromerus incilium (L. K. 1881)
 42. Centromerus levitarsis (Sim. 1884)
 43. Centromerus pabulator (O. P.-Cbr. 1875)
 44. Centromerus persimilis (O. P.-Cbr. 1912)
 45. Centromerus sellarius (Sim. 1884)
 46. Centromerus serratus (O. P.-Cbr. 1875)
 47. Centromerus setosus Mill. & Krat. 1940
 48. Centromerus silvicola (Kulcz. 1887)
 49. Centromerus silvaticus (Bl. 1841)
 50. Ceratinella brevipes (Westr. 1851)
 51. Ceratinella brevis (Wid. 1834)
 52. Ceratinella major Kulcz. 1894
 53. Ceratinella scabrosa (O. P.-Cbr. 1871)
 54. Ceratinella wideri (Thor. 1871)
 55. Ceratinopsis stativa (Sim. 1881)
 56. Cinetata gradata (Sim. 1881)
 57. Cnephalocotes obscurus (Bl. 1834)
 58. Collinsia distincta (Sim. 1884)
 59. Collinsia inerrans (O. P.-Cbr. 1885)
 60. Dicymbium nigrum (Bl. 1834)
 61. Dicymbium tibiale (Bl. 1836)
 62. Diplocentria rectangulata (Emert. 1915)
 63. Diplocephalus cristatus (Bl. 1833)
 64. Diplocephalus dentatus Tull. 1955
 65. Diplocephalus helleri (L. K. 1869)
 66. Diplocephalus latifrons (O. P.-Cbr. 1863)
 67. Diplocephalus permixtus (O. P.-Cbr. 1871)
 68. Diplocephalus picinus (Bl. 1841)
 69. Diplostyla concolor (Wid. 1834)
 70. Dismodicus bifrons (Black. 1841)
 71. Dismodicus elevatus (C. L. K. 1838)
 72. Donacochara speciosa (Thor. 1875)
 73. Drapetisca socialis (Sund. 1833)
 74. Drepanotylus uncatus O. P. Cbr. 1873
 75. Entelecara acuminata (Wid. 1834)
 76. Entelecara congenera (O. P.-Cbr. 1879)
 77. Entelecara errata O. P.-Cbr. 1913
 78. Entelecara erythropus (Westr. 1851)
 79. Entelecara flavipes (Bl. 1834)
 80. Entelecara media Kulcz. 1887
 81. Erigone atra Bl. 1833
 82. Erigone cristatopalpus Sim. 1884
 83. Erigone dentipalpis (Wid. 1834)
 84. Erigone jaegeri Baehr 1984
 85. Erigone tirolensis L. K. 1872
 86. Erigonella hiemalis (Bl. 1841)
 87. Erigonella ignobilis (O. P.-Cbr. 1871)
 88. Erigonella subelevata (L. K. 1869)
 89. Erigonoplus globipes (L. K. 1872)
 90. Erigonoplus jarmilae (Mill. 1943)
 91. Evansia merens O. P.-Cbr. 1900
 92. Floronia bucculenta (Cl. 1757)
 93. Formiphantes lepthyphantiformis (Str. 1907)
 94. Frontinellina frutetorum (C. L. K. 1834)
 95. Glyphesis servulus (Sim. 1881)
 96. Gnathonarium dentatum (Wid. 1834)
 97. Gonatium hilare (Thor. 1875)
 98. Gonatium paradoxum (L. K. 1869)
 99. Gonatium rubellum (Bl. 1841)
 100. Gonatium rubens (Bl. 1833)
 101. Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cbr. 1871)
 102. Gongylidiellum murcidum Sim. 1884
 103. Gongylidiellum vivum (O. P.-Cbr. 1875)
 104. Gongylidium rufipes (L. 1758)
 105. Helophora insignis (Bl. 1841)
 106. Heterotrichoncus pusillus (Mill. 1958)
 107. Hilaira excisa (O. P.-Cbr. 1871)
 108. Hylyphantes graminicola (Sund. 1830)
 109. Hylyphantes nigritus (Sim. 1881)
 110. Hypomma bituberculatum (Wid. 1834)
 111. Hypomma cornutum (Bl. 1833)
 112. Hypomma fulvum (Bösenb. 1902)
 113. Hypsocephalus dahli (Less. 1909)
 114. Improphantes improbulus Sim. 1929
 115. Improphantes nitidus (Thor. 1875)
 116. Incestophantes annulatus (Kulcz. 1881)
 117. Incestophantes crucifer (Menge 1866)
 118. Kaestneria dorsalis (Wid. 1834)
 119. Kaestneria pullata (O. P.-Cbr. 1863)
 120. Kaestneria torrentum (Kulcz. 1881)
 121. Kratochviliella bicapitata Mill. 1938
 122. Labulla thoracica (Wid. 1834)
 123. Lasiargus hirsutus (Menge 1869)
 124. Lepthyphantes alutacius Sim. 1884
 125. Lepthyphantes antroniensis Schenk. 1933
 126. Lepthyphantes cornutus Schenk. 1927
 127. Lepthyphantes insignis O. P.-Cbr. 1913
 128. Lepthyphantes keyserlingi (Auss. 1867)
 129. Lepthyphantes leprosus (Ohlert 1865)
 130. Lepthyphantes milleri Star. 1972
 131. Lepthyphantes minutus (Bl. 1833)
 132. Lepthyphantes nodifer Sim. 1884
 133. Lepthyphantes notabilis Kulcz. 1887
 134. Lepthyphantes pallidus (O. P.-Cbr. 1871) - !
 135. Lepthyphantes pillichi Kulcz. 1915
 136. Lepthyphantes quadrimaculatus Kulcz. 1896
 137. Leptorhoptrum robustum (Westr. 1851)
 138. Lessertia dentichelis (Sim. 1884)
 139. Lessertinella carpatica Weiss 1979
 140. Lessertinella kulczynskii (Less. 1909)
 141. Linyphia hortensis Sund. 1830
 142. Linyphia tenuipalpis Simon 1884
 143. Linyphia triangularis (Cl. 1757)
 144. Lophomma punctata (Bl. 1841)
 145. Macrargus carpenteri (O. P.-Cbr. 1894)
 146. Macrargus rufus (Wid. 1834)
 147. Mansuphantes arciger (Kulcz. 1882)
 148. Mansuphantes fragilis (Thor. 1875) - ?
 149. Mansuphantes mansuetus (Thor. 1875)
 150. Maro lehtineni Saar. 1971
 151. Maro lepidus Casemir 1961
 152. Maso gallicus Sim. 1894
 153. Maso sundevalli (Westr. 1851)
 154. Mecopisthes peusi Wunder. 1972
 155. Mecynargus longus (Kulcz. 1882)
 156. Mecynargus morulus (O. P.-Cbr. 1873)
 157. Megalepthyphantes collinus (L. K. 1872) - !
 158. Megalepthyphantes nebulosus (Sund. 1830)
 159. Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo 1997
 160. Meioneta affinis (Kulcz. 1898)
 161. Meioneta equestris (L. K. 1881)
 162. Meioneta fuscipalpa (C. L. K. 1836)
 163. Meioneta gulosa (L. K. 1869)
 164. Meioneta innotabilis (O. P.-Cbr. 1863)
 165. Meioneta milleri Thal., Buch. & Kůrka 1997
 166. Meioneta mollis (O. P.-Cbr. 1871)
 167. Meioneta rurestris (C. L. K. 1836)
 168. Meioneta saxatilis (Bl. 1844)
 169. Meioneta simplicitarsis (Sim. 1884)
 170. Metopobactrus ascitus (Kulcz. 1894)
 171. Metopobactrus prominulus (O. P.-Cbr. 1872)
 172. Micrargus apertus (O. P.-Crb. 1871)
 173. Micrargus georgescuae Millidge 1976
 174. Micrargus herbigradus (Bl. 1854) - !
 175. Micrargus subaequalis (Westr. 1851)
 176. Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cbr. 1875)
 177. Microlinyphia impigra (O. P. -Cbr. 1871)
 178. Microlinyphia pusilla (Sund. 1830)
 179. Microneta viaria (Bl. 1841)
 180. Midia midas (Sim. 1884)
 181. Minicia marginella (Wid. 1834)
 182. Minyriolus pusillus (Wid. 1834)
 183. Mioxena blanda (Sim. 1884)
 184. Moebelia penicillata (Westr. 1851)
 185. Mughiphantes mughi (Fick. 1875)
 186. Mughiphantes pulcher (Kulcz. 1881)
 187. Mughiphanates varians (Kulcz. 1882)
 188. Nematogmus sanguinolentus (Walck. 1841)
 189. Neriene clathrata (Sund. 1830)
 190. Neriene emphana (Walck. 1841)
 191. Neriene furtiva (O. P. -Cbr. 1870)
 192. Neriene montana (Cl. 1757)
 193. Neriene peltata (Wid. 1834)
 194. Neriene radiata (Walck. 1841)
 195. Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cbr. 1872)
 196. Obscuriphantes obscurus (Bl. 1841)
 197. Oedothorax agrestis (Black. 1853)
 198. Oedothorax apicatus (Black. 1850)
 199. Oedothorax fuscus (Black. 1834)
 200. Oedothorax gibbifer (Kulcz. 1882)
 201. Oedothorax gibbosus (Black. 1841)
 202. Oedothorax retusus (Westr. 1851)
 203. Oreoneta montigena (L. K. 1872)
 204. Oreoneta tatrica Kulcz. 1915
 205. Oreonetides glacialis (L. K. 1872)
 206. Oreonetides vaginatus (Thor. 1872)
 207. Ostearius melanopygius (O. P.-Cbr. 1879)
 208. Panamomops affinis Mill. & Krat. 1939 - !
 209. Panamomops fagei Mill. & Krat. 1939 - !
 210. Panamomops inconspicuus (Mill. & Val. 1964) - !
 211. Panamomops latifrons Mill. 1959
 212. Panamomops mengei Sim. 1926 - !
 213. Panamomops palmgreni Thaler 1973
 214. Panamomops sulcifrons (Wid. 1834) - !
 215. Pelecopsis elongata (Wid. 1834)
 216. Pelecopsis mengei (Sim. 1884)
 217. Pelecopsis parallela (Wid. 1834)
 218. Pelecopsis radicicola (L. K. 1872)
 219. Peponocranium orbiculatum (O. P-Cbr. 1882)
 220. Peponocranium praeceps Mill. 1943
 221. Pityohyphantes phrygianus (C. L. K. 1836)
 222. Pocadicnemis carpatica (Chyz. 1894)
 223. Pocadicnemis juncea Lock. & Millidge 1953
 224. Pocadicnemis pumila (Bl. 1841)
 225. Poeciloneta variegata (Bl. 1941)
 226. Porrhomma campbelli F. O. P-Cbr. 1894 - !
 227. Porrhomma convexum (Westr. 1851)
 228. Porrhomma egeria Sim. 1884
 229. Porrhomma errans (Bl. 1841)
 230. Porrhomma lativelum Tretz. 1956
 231. Porrhomma microphthalmum (O. P-Cbr. 1871)
 232. Porrhomma microps (Roew. 1931)
 233. Porrhomma montanum Jack. 1913
 234. Porrhomma myops Sim. 1884
 235. Porrhomma pallidum Jack. 1913
 236. Porrhomma profundum M. Dahl 1939
 237. Porrhomma pygmaeum (Bl. 1834) - !
 238. Prinerigone vagans (Aud. 1826)
 239. Saaristoa abnormis (Bl. 1841)
 240. Saaristoa firma (O. P-Cbr. 1905)
 241. Saloca diceros (O. P-Cbr. 1871)
 242. Saloca kulczynskii Mill. & Krat. 1939
 243. Sauron rayi (Sim. 1881)
 244. Scotargus pilosus Sim. 1913
 245. Scotinotylus antennatus (O. P-Cbr. 1875)
 246. Silometopus bonessi Casem. 1970
 247. Silometopus elegans (O. P-Cbr. 1872)
 248. Silometopus reussi (Thor. 1871)
 249. Sintula corniger (Bl. 1856)
 250. Sintula retroversus (O. P-Cbr. 1875)
 251. Sintula spiniger (Balogh 1935)
 252. Sisicus apertus (Holm 1939)
 253. Stemonyphantes lineatus (L. 1758)
 254. Styloctetor romanus (O. P.-Cbr. 1872)
 255. Syedra apetlonensis Wund. 1992
 256. Syedra gracilis (Menge 1869)
 257. Syedra myrmicarum (Kulcz. 1882)
 258. Tallusia experta (O. P-Cbr. 1871)
 259. Tapinocyba affinis Less. 1907
 260. Tapinocyba biscissa (O. P-Cbr. 1872)
 261. Tapinocyba insecta (L. K. 1869)
 262. Tapinocyba pallens (O. P-Cbr. 1872)
 263. Tapinocyboides pygmaeus (Menge 1869)
 264. Tapinopa longidens (Wid. 1834)
 265. Taranucnus bihari Fage 1931
 266. Taranucnus setosus (O. P-Cbr. 1863)
 267. Tenuiphantes alacris (Bl. 1853)
 268. Tenuiphantes cristatus (Menge 1866)
 269. Tenuiphantes flavipes (Bl. 1854)
 270. Tenuiphantes jacksoni (Schenkel 1925)
 271. Tenuiphantes mengei Kulcz. 1887
 272. Tenuiphantes tenebricola (Wid. 1834)
 273. Tenuiphantes tenuis (Bl. 1852)
 274. Tenuiphantes zimmermanni Bertk. 1890
 275. Theonina cornix (Sim. 1881)
 276. Theonina kratochvili Mill. & Weiss 1979
 277. Thyreosthenius biovatus (O. P-Cbr. 1875)
 278. Thyreosthenius parasiticus (Westr. 1851)
 279. Tiso aestivus (L. K. 1872)
 280. Tiso vagans (Bl. 1834)
 281. Tmeticus affinis (Bl. 1855)
 282. Trematocephalus cristatus (Wid. 1834)
 283. Trichonocoides piscator (Sim. 1884)
 284. Trichoncus affinis Kulcz. 1894
 285. Trichoncus auritus (L. K. 1869)
 286. Trichoncus hackmani Millidge 1956
 287. Trichoncus saxicola (O. P-Cbr. 1861)
 288. Trichoncus sordidus Sim. 1884
 289. Trichopterna cito (O. P-Cbr. 1872)
 290. Trichopterna thorelli (Westr. 1861)
 291. Troxochrus nasutus Schenk. 1925
 292. Troxochrus scabriculus (Westr. 1851)
 293. Typhochrestus digitatus (O. P-Cbr. 1872)
 294. Walckenaeria acuminata Bl. 1833
 295. Walckenaeria alticeps (Denis 1952)
 296. Walckenaeria antica (Wid. 1834)
 297. Walckenaeria atrotibialis O. P-Cbr. 1878)
 298. Walckenaeria capito (Westr. 1861)
 299. Walckenaeria corniculans (O. P-Cbr. 1875)
 300. Walckenaeria cucullata (C. L. K. 1836)
 301. Walckenaeria cuspidata Bl. 1833
 302. Walckenaeria dysderoides (Wid. 1834)
 303. Walckenaeria furcillata (Menge 1869)
 304. Walckenaeria incisa (O. P-Cbr. 1871)
 305. Walckenaeria kochi (O. P-Cbr. 1872)
 306. Walckenaeria mitrata (Menge 1868)
 307. Walckenaeria monoceros (Wid. 1834)
 308. Walckenaeria nodosa O. P.-Cbr. 1873
 309. Walckenaeria nudipalpis (Westr. 1851)
 310. Walckenaeria obtusa Black. 1836
 311. Walckenaeria simplex (Chyz. 1894)
 312. Walckenaeria suspecta (Kulcz. 1882)
 313. Walckenaeria unicornis O. P.-Cbr. 1861
 314. Walckenaeria vigilax (Bl. 1853)

Čelaď: Tetragnathidae - čeľustnatkovité

 1. Meta menardi (Latr. 1804)
 2. Metellina mengei (Bl. 1869)
 3. Metellina merianae (Scop. 1763)
 4. Metellina segmentata (Cl. 1757)
 5. Pachygnatha clercki Sund. 1823
 6. Pachygnatha degeeri Sund. 1830
 7. Pachygnatha listeri Sund. 1830
 8. Tetragnatha dearmata Thor. 1873
 9. Tetragnatha extensa (L. 1758)
 10. Tetragnatha montana Sim. 1874
 11. Tetragnatha nigrita Lendl 1886
 12. Tetragnatha obtusa C. L. K. 1837
 13. Tetragnatha pinicola C. L. K. 1870
 14. Tetragnatha shoshone Levi 1981
 15. Tetragnatha striata L. K. 1862

Čelaď: Araneidae - križiakovité

 1. Aculepeira ceropegia (Walck. 1802)
 2. Agalenatea redii (Scop. 1763)
 3. Araneus alsine (Walck. 1802)
 4. Araneus angulatus Cl. 1757
 5. Araneus circe (Aud. 1826)
 6. Araneus diadematus Cl. 1757
 7. Araneus grossus (C. L. K. 1844)
 8. Araneus marmoreus Cl. 1757
 9. Araneus nordmanni (Thor. 1870)
 10. Araneus pulcherrimus (C. L. K. 1835) - ?
 11. Araneus quadratus Cl. 1757
 12. Araneus saevus (L. K. 1872)
 13. Araneus sturmi (Hahn 1831)
 14. Araneus triguttatus (F. 1775)
 15. Araneus venatrix (C. L. K. 1839) - ?
 16. Araniella alpica (L. K. 1869)
 17. Araniella cucurbitina (Cl. 1757)
 18. Araniella displicata (Hentz 1847)
 19. Araniella incospicua (Sim. 1874)
 20. Araniella opisthographa (Kulcz. 1905)
 21. Araniella proxima (Kulcz. 1885)
 22. Argiope bruennichi (Scop. 1772)
 23. Argiope lobata (Pallas 1772)
 24. Cercidia prominens (Westr. 1851)
 25. Cyclosa conica (Pallas 1772)
 26. Cyclosa oculata (Walck. 1802)
 27. Gibbaranea bituberculata (Walck. 1802)
 28. Gibbaranea gibbosa (Walck. 1802)
 29. Gibbaranea omoeda (Thor. 1870)
 30. Gibbaranea ullrichi (Hahn 1835)
 31. Hypsosinga albovittata (Westr. 1851)
 32. Hypsosinga heri (Hahn 1831)
 33. Hypsosinga pygmaea (Sund. 1831)
 34. Hypsosinga sanguinea (C. L. K. 1844)
 35. Larinioides cornutus (Cl. 1757)
 36. Larinioides folium (Schr. 1803)
 37. Larinioides ixobolus (Thor. 1873)
 38. Larinioides patagiatus (Cl. 1757)
 39. Larinioides sclopetarius (Cl. 1757)
 40. Mangora acalypha (Walck. 1802)
 41. Neoscona adianta (Walck. 1802)
 42. Nuctenea silvicultrix (C. L. K. 1844)
 43. Nuctenea umbratica (Cl. 1757)
 44. Singa hamata (Cl. 1757)
 45. Singa nitidula C. L. K. 1844
 46. Zilla diodia (Walck. 1802)
 47. Zygiella atrica (C. L. K. 1845)
 48. Zygiella montana (C. L. K. 1839)
 49. Zygiella stroemi (Thor. 1870)
 50. Zygiella thorelli (Aus. 1871)
 51. Zygiella x-notata (Cl. 1757)

Čelaď: Lycosidae - strehúňovité

 1. Acantholycosa lignaria (Cl. 1757)
 2. Alopecosa accentuata (Latr. 1817)
 3. Alopecosa aculeata (Cl. 1757) - !
 4. Alopecosa cronebergi (Thor. 1875) - ?
 5. Alopecosa cuneata (Cl. 1757)
 6. Alopecosa cursor (Hahn 1831)
 7. Alopecosa fabrilis (Cl. 1757) - !
 8. Alopecosa inquilina (Cl. 1757)
 9. Alopecosa mariae (M. Dahl 1908)
 10. Alopecosa pinetorum (Thor. 1856)
 11. Alopecosa pulverulenta (Cl. 1757)
 12. Alopecosa reimoseri Kolosv. 1934
 13. Alopecosa psammophila Buchar 2001
 14. Alopecosa schmidti (Hahn 1835)
 15. Alopecosa solitaria (Herm. 1876)
 16. Alopecosa sulzeri (Pavesi 1873)
 17. Alopecosa taeniata (C. L. K. 1835)
 18. Alopecosa trabalis (Cl. 1757)
 19. Arctosa cinerea (F. 1777)
 20. Arctosa figurata (Sim. 1876)
 21. Arctosa leopardus (Sund. 1833)
 22. Arctosa maculata (Hahn 1822)
 23. Arctosa perita (Latr. 1799)
 24. Arctosa stigmosa (Thor. 1875)
 25. Aulonia albimana (Walck. 1805)
 26. Geolycosa vultuosa (C. L. K. 1838)
 27. Hogna radiata (Latr. 1817)
 28. Hygrolycosa rubrofasciata (Ohl. 1865)
 29. Lycosa singoriensis (Lax. 1770)
 30. Paradosa agrestis (Westr. 1861)
 31. Pardosa agricola (Thor. 1856)
 32. Pardosa alacris (C. L. K. 1833)
 33. Pardosa albatula (Roew. 1951)
 34. Pardosa amentata (Cl. 1757)
 35. Pardosa bifasciata (C. L. K. 1834)
 36. Pardosa ferruginea (L. K. 1870)
 37. Pardosa fulvipes (Collett 1876)
 38. Pardosa hortensis (Thor. 1872)
 39. Pardosa lugubris (Walck. 1802) - !
 40. Pardosa monticola (Cl. 1757)
 41. Pardosa morosa (L. K. 1870)
 42. Pardosa nebulosa (Thor. 1872)
 43. Pardosa nigra (C. L. K. 1834)
 44. Pardosa nigriceps (Thor. 1856)
 45. Pardosa paludicola (Cl. 1757)
 46. Pardosa palustris (L. 1758)
 47. Pardosa poecila (Herm. 1879) - ?
 48. Pardosa prativaga (L. K. 1870)
 49. Pardosa proxima (C. L. K. 1847)
 50. Pardosa pullata (Cl. 1757)
 51. Pardosa riparia (C. L. K. 1833)
 52. Pardosa saltuaria (L. K. 1870)
 53. Pardosa sordidata (Thor. 1875)
 54. Pardosa sphagnicola (F. Dahl 1908)
 55. Pardosa wagleri (Hahn 1822)
 56. Pirata hygrophilus Thor. 1872
 57. Pirata knorri (Scop. 1763)
 58. Pirata latitans (Bl. 1841)
 59. Pirata piraticus (Cl. 1757)
 60. Pirata piscatorius (Cl. 1757)
 61. Pirata tenuitarsis Sim. 1876
 62. Pirata uliginosus (Thor. 1856)
 63. Tricca lutetiana (Sim. 1876)
 64. Trochosa robusta (Sim. 1876)
 65. Trochosa ruricola (Dee Geer 1778)
 66. Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cbr. 1895)
 67. Trochosa terricola Thor. 1856
 68. Xerolycosa miniata (C. L. K. 1834)
 69. Xerolycosa nemoralis (Westr. 1861)

Čelaď: Pisauridae - lovčíkovité

 1. Dolomedes fimbriatus (Cl. 1757)
 2. Dolomedes plantarius (Cl. 1757)
 3. Pisaura mirabilis (Cl. 1757)

Čelaď: Oxyopidae - pastrehúňovité

 1. Oxyopes heterophthalmus Latr. 1804
 2. Oxyopes lineatus Latr. 1806
 3. Oxyopes ramosus (Mart. & Goeze 1778)

Čelaď: Agelenidae - kútnikovité

 1. Agelena gracilens C. L. K. 1841
 2. Agelena labyrinthica (Cl. 1757)
 3. Histopona luxurians (Kulcz. 1897) - ?
 4. Histopona torpida (C. L. K. 1834)
 5. Tegenaria agrestis (Walck. 1802)
 6. Tegenaria atrica C. L. K. 1843
 7. Tegenaria campestris C. L. K. 1834
 8. Tegenaria domestica (Cl. 1757)
 9. Tegenaria ferruginea (Panz. 1804)
 10. Tegenaria parietina (Fourc. 1785)
 11. Tegenaria picta Sim. 1870 - ?
 12. Tegenaria silvestris L. K. 1872
 13. Tegenaria tridentina L. K. 1872
 14. Textrix denticulata (Oliv. 1789)

Čelaď: Cybaeidae

 1. Argyroneta aquatica (Cl. 1757)
 2. Cybaeus angustiarum L. K. 1868

Čelaď: Hahnidae - priečkovité

 1. Antistea elegans (Bl. 1841)
 2. Cryphoeca carpathica Herm. 1879
 3. Cryphoeca silvicola (C. L. K. 1834)
 4. Hahnia difficilis Harm 1966
 5. Hahnia helveola Sim. 1875
 6. Hahnia montana (Bl. 1841)
 7. Hahnia nava (Bl. 1841)
 8. Hahnia ononidum Sim. 1875
 9. Hahnia picta Kulcz. 1897
 10. Hahnia pusilla C. L. K. 1841

Čelaď: Dictynidae - cedivočkovité

 1. Altella biuncata (Mill. 1949)
 2. Altella lucida (Sim. 1874)
 3. Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cbr. 1872)
 4. Archaeodictyna minutissima (Mill. 1958)
 5. Argenna patula (Sim. 1874)
 6. Argenna subnigra (O. P.-Cbr. 1861)
 7. Brommella falcigera (Balogh 1935)
 8. Cicurina cicur (F. 1793)
 9. Dictyna arundinacea (L. 1758)
 10. Dictyna civica (Luc. 1850)
 11. Dictyna latens (F. 1775)
 12. Dictyna pusilla Thor. 1856
 13. Dictyna szaboi Chyz. 1891
 14. Dictyna uncinata Thor. 1856
 15. Dictyna vicina Sim. 1873
 16. Emblyna annulipes (Black. 1846)
 17. Emblyna brevidens (Kulcz. 1897)
 18. Lathys humilis (Black. 1855)
 19. Lathys nielseni (Schenk. 1932)
 20. Lathys stigmatisata (Menge 1869)
 21. Mastigusa arietina (Thor. 1871)
 22. Mastigusa macropthalma (Kulcz. 1897)
 23. Nigma flavescens (Walck. 1830)
 24. Nigma walckenaeri (Roew. 1951)

Čelaď: Amaurobiidae - cedivkovité

 1. Amaurobius erberi (Keyser. 1863)
 2. Amaurobius fenestralis (Stroem 1768)
 3. Amaurobius ferox (Walck. 1830)
 4. Amaurobius jugorum L. K. 1868
 5. Amaurobius pallidus L. K. 1868 - ?
 6. Callobius claustrarius (Hahn 1833)
 7. Coelotes atropos (Walck. 1830)
 8. Coelotes inermis (L. K. 1855)
 9. Coelotes mediocris Kulcz. 1887) - ?
 10. Coelotes terrestris (Wid. 1834)
 11. Urocoras longispinus (Kulcz. 1897)

Čelaď: Titanoecidae - teplomilovité

 1. Titanoeca psammophila Wunder. 1993
 2. Titanoeca quadriguttata (Hahn 1833)
 3. Titanoeca schineri L. K. 1872
 4. Titanoeca veteranica Herm. 1879

Čelaď: Miturgidae

 1. Cheiracanthium campestre Lohm. 1944
 2. Cheiracanthium cuniculum Herm. 1879
 3. Cheiracanthium effossum Herm. 1879
 4. Cheiracanthium elegans Thor. 1875
 5. Cheiracanthium erraticum (Walck. 1802)
 6. Cheiracanthium mildei L. K. 1864
 7. Cheiracanthium montanum L. K. 1878
 8. Cheiracanthium oncognathum Thor. 1871
 9. Cheiracanthium pennyi O. P.-Cbr. 1873
 10. Cheiracanthium punctorium (Villers 1789)
 11. Cheiracanthium rupestre Herm. 1879
 12. Cheiracanthium seidlitzii L. K. 1864
 13. Cheiracanthium virescens (Sund. 1833)

Čelaď: Anyphaenidae - šplhalkovité

 1. Anyphaena accentuata (Walck. 1802)
 2. Anyphaena furva Mill. 1967

Čelaď: Liocranidae - zapriadkové

 1. Agroeca brunnea (Bl. 1833)
 2. Agroeca cuprea Menge 1873
 3. Agroeca lusatica (L. K. 1875)
 4. Agroeca proxima (O. P.-Cbr. 1871)
 5. Apostenus fuscus Westr. 1851
 6. Liocranoeca striata (Kulcz. 1882)
 7. Liocranum kochi Herm. 1879 - ?
 8. Liocranum rupicola (Walck. 1830)
 9. Liocranum rutilans (Thor. 1875)
 10. Mesiotelus annulipes (Kulcz. 1897)
 11. Scotina celans (Bl. 1841)
 12. Scotina palliardi (L. K. 1881)

Čelaď: Clubionidae - zapriadnikovité

 1. Clubiona alpicola Kulcz. 1882
 2. Clubiona brevipes Bl. 1841
 3. Clubiona caerulescens L. K. 1867
 4. Clubiona comta C. L. K. 1839
 5. Clubiona corticalis (Walck. 1802)
 6. Clubiona diversa O. P.-Cbr. 1862
 7. Clubiona frisia Wund. & Schuett 1995
 8. Clubiona frutetorum L. K. 1866
 9. Clubiona genevensis L. K. 1866
 10. Clubiona germanica Thor. 1870
 11. Clubiona juvenis Sim. 1878
 12. Clubiona kulczynskii Lessert 1905
 13. Clubiona lutescens Westr. 1851
 14. Clubiona marmorata L. K. 1866
 15. Clubiona neglecta O. P.-Cbr. 1862
 16. Clubiona palllidula (Cl. 1757)
 17. Clubiona phragmitis C. L. K. 1843
 18. Clubiona reclusa O. P.-Cbr. 1863
 19. Clubiona rosserae Locket 1953
 20. Clubiona saxatilis L. K. 1866
 21. Clubiona similis L. K. 1867
 22. Clubiona stagnatilis Kulcz. 1897
 23. Clubiona subsultans Thor. 1875
 24. Clubiona subtilis L. K. 1867
 25. Clubiona terrestris Westr. 1851
 26. Clubiona trivialis C. L. K. 1843

Čelaď: Coriniidae

 1. Cetonana laticeps (Canestr. 1868)
 2. Phrurolithus festivus (C. L. K. 1835)
 3. Phrurolithus minimus C. L. K. 1839
 4. Phrurolithus pullatus Kulcz. 1897
 5. Phrurolithus szilyi Herm. 1879

Čelaď: Zodariidae - mravčíkovité

 1. Zodarion germanicum (C. L. K. 1837)
 2. Zodarion rubidum Sim. 1915

Čelaď: Gnaphosidae - skáliarkovité

 1. Aphantaulax cincta (L. K. 1866)
 2. Aphantaulax seminigra Sim. 1878
 3. Berlandina cirerea (Menge 1872)
 4. Callilepis nocturna (L. 1758)
 5. Callilepis schuszteri (Herm. 1879)
 6. Cryptodrassus hungaricus (Balogh 1935)
 7. Drassodes cupreus (Bl. 1834)
 8. Drassodes lapidosus (Walck. 1802) - !
 9. Drassodes murinus (Hahn 1834) - ?
 10. Drassodes pubescens (Thor. 1856)
 11. Drassodes villosus (Thor. 1856) - ?, !
 12. Drassyllus lutetianus (L. K. 1866)
 13. Drassyllus praeficus (L. K. 1866)
 14. Drassyllus pumilus (C. L. K. 1839)
 15. Drassyllus pusillus (C. L. K. 1833)
 16. Drassyllus villicus (Thor. 1875)
 17. Drassyllus vinealis (Kulcz. 1897)
 18. Echemus angustifrons (Westr. 1861)
 19. Gnaphosa bicolor (Hahn 1833)
 20. Gnaphosa fallax Herm. 1879 - ?
 21. Gnaphosa lucifuga (Walck. 1802)
 22. Gnaphosa lugubris (C. L. K. 1839)
 23. Gnaphosa microps Holm 1939
 24. Gnaphosa modestior Kulcz. 1897
 25. Gnaphosa montana (L. K. 1866)
 26. Gnaphosa muscorum (L. K. 1866)
 27. Gnaphosa nigerrima L. K. 1877
 28. Gnaphosa opaca Herm. 1879
 29. Haplodrassus cognatus (Westr. 1861)
 30. Haplodrassus dalmatensis (L. K. 1866)
 31. Haplodrassus kulczynskii Lohm. 1942
 32. Haplodrassus minor (O. P.-Cbr. 1879)
 33. Haplodrassus moderatus (Kulcz. 1897)
 34. Haplodrassus signifer (C. L. K. 1839)
 35. Haplodrassus soerenseni (Str. 1900)
 36. Haplodrassus silvestris (Bl. 1833)
 37. Haplodrassus umbratilis (L. K. 1866)
 38. Micaria dives (Luc. 1846)
 39. Micaria formicaria (Sund. 1832)
 40. Micaria fulgens (Walck. 1802)
 41. Micaria guttulata (C. L. K. 1839)
 42. Micaria lenzi Bösenberg 1899
 43. Micaria pulicaria (Sund. 1832)
 44. Micaria romana L. K. 1866
 45. Micaria rossica Thor. 1875
 46. Micaria sileciaca L. K. 1875
 47. Micaria sociabilis Kulcz. 1897
 48. Micaria subopaca Westr. 1861
 49. Nomisia exornata (C. L. K. 1839)
 50. Phaeocedus braccatus (L. K. 1866)
 51. Poecilochroa conspicua (L. K. 1866)
 52. Poecilochroa variana (C. L. K. 1839)
 53. Scotophaeus blackwalli (Thor. 1871)
 54. Scotophaeus quadripunctataus (L. 1758)
 55. Scotophaeus scutulatus (L. K. 1866)
 56. Sosticus loricatus (L. K. 1866)
 57. Trachyzelotes pedestris (C. L. K. 1837)
 58. Trachyzelotes mundus (Kulcz. 1897) - !
 59. Urozelotes rusticus (L. Koch 1872)
 60. Zelotes aeneus (Sim. 1878)
 61. Zelotes apricorum (L. K. 1876)
 62. Zelotes atrocaeruleus (Sim. 1878)
 63. Zelotes aurantiacus Mill. 1967
 64. Zelotes caucasius (L. K. 1866)
 65. Zelotes clivicola (L. K. 1870)
 66. Zelotes declinans (Kulcz. 1897)
 67. Zelotes electus (C. L. K. 1839)
 68. Zelotes erebeus (Thor. 1870)
 69. Zelotes exiguus (Müll. Schenk. 1895)
 70. Zelotes gracilis (Canestr. 1868)
 71. Zelotes hermani (Chyz. 1897)
 72. Zelotes latreillei (Sim. 1878)
 73. Zelotes longipes (L. K. 1866)
 74. Zelotes petrensis (C. L. K. 1839)
 75. Zelotes puritanus Chamb. 1922
 76. Zelotes pygmaeus Mill. 1943
 77. Zelotes subterraneus (C. L. K. 1833)

Čelaď: Zoridae - zorovité

 1. Zora armillata Sim. 1878
 2. Zora distincta Kulcz. 1915
 3. Zora manicata Sim. 1878
 4. Zora nemoralis (Black. 1861)
 5. Zora pardalis Sim. 1878
 6. Zora silvestris Kulcz. 1897
 7. Zora spinimana (Sund. 1833)

Čelaď: Heteropodidae - máloočkovité

 1. Micrommata virescens (Cl. 1757)

Čelaď: Philodromidae - listovníkovité

 1. Philodromus albidus Kulcz. 1897
 2. Philodromus aureolus (Cl. 1757) - !
 3. Philodromus buchari Kubcová 2004
 4. Philodromus cespitum (Walck. 1802)
 5. Philodromus collinus C. L. K. 1835
 6. Philodromus corticinus (C. L. K. 1837)
 7. Philodrumus dispar Walck. 1826
 8. Philodromus emarginatus (Schr. 1803)
 9. Philodromus fallax Sund. 1833 - ?
 10. Philodromus fuscolimbatus Luc. 1846 - ?
 11. Philodromus fuscomarginatus (De Geer 1778)
 12. Philodromus histrio (Latr. 1819)
 13. Philodromus longipalpis Sim. 1870
 14. Philodromus margaritatus (Cl. 1757)
 15. Philodromus poecilus (Thor. 1872)
 16. Philodromus praedatus O. P-Cbr. 1871
 17. Philodromus rufus Walck. 1826 - !
 18. Philodromus vagulus Sim. 1875
 19. Thanatus arenarius Thor. 1871
 20. Thanatus atratus Sim. 1875
 21. Thanatus coloradensis Keyl. 1880
 22. Thanatus formicinus (Cl. 1757)
 23. Thanatus pictus L. K. 1881
 24. Thanatus sabulosus (Menge 1875)
 25. Thanatus striatus C. L. K. 1845
 26. Tibellus macellus Sim. 1875
 27. Tibellus maritimus (Menge 1875)
 28. Tibellus oblongus (Walck. 1802)

Čelaď: Thomisidae - bežníkovité

 1. Coriarachne depressa (C. L. K. 1837)
 2. Diaea dorsata (F. 1777)
 3. Diaea livens Sim. 1876
 4. Heriaeus graminicola (Dolesch. 1852)
 5. Heriaeus hirtus (Latr. 1819)
 6. Heriaeus melloteei Sim. 1886
 7. Misumena vatia (Cl. 1757)
 8. Misumenops tricuspidatus (F. 1775)
 9. Ozyptila atomaria (Panz. 1801)
 10. Ozyptila blackwalli Sim. 1875
 11. Ozyptila brevipes (Hahn 1826)
 12. Ozyptila claveata (Walck. 1837)
 13. Ozyptila gertschi Kurata 1944
 14. Ozyptila praticola (C. L. K. 1837)
 15. Ozyptila pulata (Thor. 1875)
 16. Ozyptila rauda Sim. 1875
 17. Ozyptila scabricula (Westr. 1851)
 18. Ozyptila simplex (O. P-Cbr. 1862)
 19. Ozyptila trux (Bl. 1846)
 20. Pistius truncatus (Pallas 1772)
 21. Runcinia grammica (C. L. K. 1837)
 22. Synema globosum (F. 1775)
 23. Synema plorator (O. P-Cbr. 1872)
 24. Thomisus onustus Walck. 1806
 25. Tmarus piger (Walck. 1802)
 26. Tmarus stellio Sim. 1875
 27. Xysticus acerbus Thor. 1872
 28. Xysticus albomaculatus Kulcz. 1891
 29. Xysticus alpicola Kulcz. 1882
 30. Xysticus audax (Schr. 1803)
 31. Xysticus bifasciatus C. L. K. 1837
 32. Xysticus cristatus (Cl. 1757)
 33. Xysticus embriki Kolosv. 1935
 34. Xysticus emertoni Keyser. 1880
 35. Xysticus erraticus (Bl. 1834)
 36. Xysticus ferrugineus Menge 1876
 37. Xysticus gallicus Sim. 1875
 38. Xysticus kempeleni Thor. 1872
 39. Xysticus kochi Thor. 1872
 40. Xysticus lanio C. L. K. 1835
 41. Xysticus lineatus (Westr. 1851)
 42. Xysticus luctator L K. 1870
 43. Xysticus luctuosus (Bl. 1836)
 44. Xysticus marmoratus Thor. 1875
 45. Xysticus ninnii Thor. 1872
 46. Xysticus obscurus Collett 1877
 47. Xysticus robustus (Hahn 1832)
 48. Xysticus sabulosus (Hahn 1832)
 49. Xysticus slovacus Svat., Pek. & Príd. 2000
 50. Xysticus strandi Kolosv. 1934 - ?
 51. Xysticus striatipes L. K. 1870
 52. Xysticus ulmi (Hahn 1832)
 53. Xysticus viduus Kulcz. 1898

Čelaď: Salticidae - skákavkovité

 1. Aelurillus v-insignitus (Cl. 1757)
 2. Asianellus fasciatus (Hahn 1826)
 3. Attulus helveolus (Sim. 1871)
 4. Ballus chalybeius (Walck. 1802)
 5. Ballus lendli Kolosv. 1934 - ?
 6. Carrhotus xanthogramma (Latr. 1819)
 7. Chalcoscirtus brevicymbialis (Wunder. 1980)
 8. Dendryphanates hastatus (Cl. 1757)
 9. Dendryphanates rudis (Sund. 1833)
 10. Euophrys frontalis (Walck. 1802)
 11. Euophrys mottli Kolosv. 1934 ?
 12. Evarcha arcuata (Cl. 1757)
 13. Evarcha falcata (Cl. 1757)
 14. Evarcha jucunda (Luc. 1846) - ?
 15. Evarcha laetabunda (C. L. K. 1846)
 16. Heliophanus aeneus (Hahn 1831)
 17. Heliophanus auratus C. L. K. 1835
 18. Heliophanus cupreus (Walck. 1802)
 19. Heliophanus dampfi Schenk. 1923
 20. Heliophanus dubius C. L. K. 1835
 21. Heliophanus flavipes (Hahn 1832)
 22. Heliophanus kochi Sim. 1868
 23. Heliophanus lineiventris Sim. 1868
 24. Heliophanus melinus L. K. 1867 - ?
 25. Heliophanus patagiatus Thor. 1875
 26. Heliophanus simplex Sim. 1868
 27. Heliophanus tribulosus Sim. 1868
 28. Leptorchestes berolinensis (C. L. K. 1846)
 29. Macaroeris nidicolens (Walck. 1802)
 30. Marpissa muscosa (Cl. 1757)
 31. Marpissa nivoyi (Luc. 1846)
 32. Marpissa pomatia (Walck. 1802)
 33. Marpissa radiata (Grube 1859)
 34. Mendoza canestrinii Ninni 1868
 35. Myrmarachne formicaria (De Geer 1778)
 36. Neon levis (Sim. 1871)
 37. Neon rayi (Sim. 1875)
 38. Neon reticulatus (Bl. 1853)
 39. Neon valentulus Falc. 1912
 40. Pellenes nigrociliatus (Sim. 1875)
 41. Pellenes tripunctatus (Walck. 1802)
 42. Philaeus chrysops (Poda 1761)
 43. Phintella castriesiana (Grube 1861)
 44. Phlegra bresnieri (Luc. 1846)
 45. Phlegra fasciata (Hahn 1826)
 46. Phlegra fuscipes Kulcz. 1891
 47. Pseudeuophrys erratica (Walck. 1826)
 48. Pseudeuophrys lanigera (Sim. 1871)
 49. Pseudeuophrys obsoleta (Sim. 1868)
 50. Pseudeuophrys vafra (Bl. 1867)
 51. Pseudicius encarpatus (Walck. 1802)
 52. Pseudicius epiblemmoides Chyz. 1891 - ?
 53. Salticus cingulatus (Panz. 1797)
 54. Salticus quagga Mill. 1971
 55. Salticus scenicus (Cl. 1757)
 56. Salticus zebraneus (C. L. K. 1837)
 57. Sibianor aurocinctus (Ohlert 1865)
 58. Sitticus caricis (Westr. 1861)
 59. Sitticus distinguendus (Sim. 1868)
 60. Sitticus dzieduszyckii (L. K. 1870)
 61. Sitticus floricola (C. L. K. 1837)
 62. Sitticus longipes (Canestr. 1873) - ?
 63. Sitticus penicillatus (Sim. 1875)
 64. Sitticus pubescens (F. 1775)
 65. Sitticus rupicola (C. L. K. 1837)
 66. Sitticus saltator (O. P.-Cbr. 1868)
 67. Sitticus saxicola (C. L. K. 1846)
 68. Sitticus terebratus (Cl. 1757)
 69. Sitticus walckenaeri Roew. 1951 - ?
 70. Sitticus zimmermanni (Sim. 1877)
 71. Synageles hilarulus (C. L. K. 1846)
 72. Synageles lepidus Kulcz. 1897
 73. Synageles venator (Luc. 1836) - !
 74. Talavera aequipes (O. P-Cbr. 1871)
 75. Talavera aperta Mill. 1971
 76. Talavera milleri Brignoli 1983
 77. Talavera monticola (Kulcz. 1884)
 78. Talavera parvistyla Log. & Kron. 2003
 79. Talavera petrensis (C. L. K. 1837)
 80. Talavera thorelli (Kulcz. 1891)
 81. Yllenus vittatus Thor. 1875

? - výskyt na Slovensku neistý

! - potreba prehodnocenia

Tento zoznam čerpá zo zdrojov: Catalogue of Slovakian Spiders (Gajdoš & Svatoň 1999) a Red (Ecosozological) List of spiders (Araneae) of Slovakia (Gajdoš & Svatoň 2001). Posledná aktualizácia podľa: Notes to bionomy and distribution of new and rare species of the Slovak spider fauna and to revision of Slovak Check list (Gajdoš & Svatoň 2004). Zoznam predstavuje 910 druhov pavúkov popísaných na Slovensku, navyše druhy z neistým výskytom (?) a druhy u ktorých je potreba nového prehodnocenia (!).